Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

  • Toteutamme eri kokoisten kohteiden asbesti- ja haitta-ainekartoitukset, joista vastaavat yrityksemme pätevöityneet asiantuntijat

Vuoden 2016 voimaan tullut asbestilakiuudistus velvoittaa teettämään asbesti- ja haitta-ainekartoitukset kaikille ennen vuotta 1994 valmistuneille rakennuksille ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen avulla selvitetään, mistä kiinteistön rakennusosista ja teknisistä järjestelmistä saattaa löytyä terveydelle vaarallisia aineita ja materiaaleja. Näiden tulosten perusteella pystytään määrittelemään tarvittavat menetelmät ja henkilöiden riittävä suojaus purkutyössä.

Ota yhteyttä